אודות
האקדמיה

האקדמיה לניאונטולוגיה הוקמה בשנת 2016 במטרה לשפר את הטיפול ביילודים ובפגים במדינת ישראל. האקדמיה פועלת בדרך של הדרכת הצוותים הרפואיים השונים (רופאים, אחיות מומחיות ואחיות) ברחבי הארץ בנושאים הקשורים בטיפול ברכים הנולדים.

המשך 

דברו איתנו