אודות האקדמיה

האקדמיה לניאונטולוגיה הוקמה בשנת 2016 במטרה לשפר את הטיפול ביילודים ובפגים במדינת ישראל. האקדמיה פועלת בדרך של הדרכת הצוותים הרפואיים השונים (רופאים, אחיות מומחיות ואחיות) ברחבי הארץ בנושאים הקשורים בטיפול ברכים הנולדים.

מלבד כנסים, סדנאות והרצאות האקדמיה הקימה אתר אינטרנט ייעודי ובו מפורסמים תכנים לימודיים בניאונטולוגיה וכן מוציאה ספר של סיכום הכנס השנתי.

גולת הכותרת של פעילות האקדמיה הינה קיומו של כנס שנתי המוקדש לתחום מסויים במסגרת הטיפול הניאונטולוגי בהשתתפות מובילים עולמיים בתחום.

כולנו תקווה כי פעילות האקדמיה לניאונטולוגיה תשפר בעזרתכם את הטיפול ברכים הנולדים.

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים."

יאנוש קורצ'ק