שיפור איכות בניאונטולוגיה, שימוש פרקטי בפגייה

מאת דר' אסף רולניצקי