Neonatal resuscitation Webinar 12/08/20

מצ"ב הקלטת הוובינר הבינלאומי בנושא ההחייאה בחדר לידה. במהלך הוובינר סקרו את הנושאים: הטיפול בחמצן ע"י פרופ' סוסגראד מנורבגיה, החייאה עם חבל טבור מחובר ע"י פרופ' טה-פס מהולנד ו"רחם מלאכותי" ע"י פרופ' דה בודה מהולנד.

תוכנית הוובינר:

webinar1208
תגובה אחת
השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.